Tag: gỡ gấp ứng dụng

Hơn 9 triệu smartphone trên toàn cầu bị lây nhiễm mã độc

Hơn 9 triệu smartphone trên toàn cầu bị lây nhiễm mã độc

26/11/2021 -  26/11/2021 10:44

Những ai đã cài đặt các ứng dụng này nên gỡ bỏ chúng khỏi chiếc smartphone của mình càng sớm càng tốt.