Tag: giảm nghèo

Thành phố Hoà Bình: “Tranh thủ” nguồn lực phát triển kinh tế để giảm nghèo

Thành phố Hoà Bình: “Tranh thủ” nguồn lực phát triển kinh tế để giảm nghèo

12/12/2023 -  12/12/2023 13:49

(VOVTV) - Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm, tranh thủ các nguồn lực nhờ đó giúp đảm bảo cho các chủ thể tham gia chia sẻ quyền lợi, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập đã được người dân tại thành phố Hoà Bình vận dụng linh hoạt trong phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.

Lạc Thủy: 'Dân vận khéo' trong giảm nghèo bền vững

Lạc Thủy: 'Dân vận khéo' trong giảm nghèo bền vững

05/12/2023 11:39

(VOVTV) - Trong những năm qua công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở cơ sở đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện có hiệu quả. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Hòa Bình: Truyền thanh cơ sở giúp hộ nghèo tiếp cận thông tin

Hòa Bình: Truyền thanh cơ sở giúp hộ nghèo tiếp cận thông tin

02/12/2023 11:36

(VOVTV) – Truyền thanh cơ sở giúp người dân tiếp cận gần hơn với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo. Đồng thời cũng là kênh thông tin để người dân cập nhật những kiến thức mới cũng như kinh nghiệm phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Giúp người dân tiếp cận thông tin để giảm nghèo hiệu quả
Xã hội 21/11/2023 -  21/11/2023 21:06

Giúp người dân tiếp cận thông tin để giảm nghèo hiệu quả

(VOVTV) - Cùng với các giải giáp giúp đỡ về sinh kế, nhà ở, thời gian qua, huyện Lạc Thủy đã ưu tiên, hỗ trợ để người dân tiếp cận nhiều nguồn thông tin hữu ích từ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo đến các tấm gương vượt khó thoát nghèo, làm kinh tế giỏi, hướng dẫn thực hiện chương trình giảm nghèo, giúp người dân tiếp cận nguồn thông tin hữu ích phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Xuân hạnh phúc ở vùng cao Yên Bái
Tin tức 24/01/2023 -  24/01/2023 08:08

Xuân hạnh phúc ở vùng cao Yên Bái

(VOVTV) - Xuân này, cuộc sống hạnh phúc, ấm no hiện hữu trên vùng cao Yên Bái. Thoát đói, giảm nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là những miền quê đáng sống.

Giảm nghèo ở huyện biên giới Nậm Nhùn sau 10 năm chia tách và thành lập
Tin tức 29/09/2022 -  29/09/2022 11:57

Giảm nghèo ở huyện biên giới Nậm Nhùn sau 10 năm chia tách và thành lập

(VOVTV) - Trong những năm qua với quyết tâm đưa Nậm Nhùn nhanh chóng vượt qua những khó khăn, tạo tiền đề đưa huyện thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, hình thành các vùng sản xuất tập trung nâng cao thu nhập cho người dân. Bằng những giải pháp cụ thể phù hợp, sau gần 10 năm chia tách và thành lập công tác giảm nghèo bền vững của huyện đã đạt được nhiều kết quả rõ nét.