Tag: giải trí số

Phát thanh cần làm mới nội dung cập nhật công nghệ, cạnh tranh với giải trí số

Phát thanh cần làm mới nội dung cập nhật công nghệ, cạnh tranh với giải trí số

05/08/2022 -  05/08/2022 18:29

Người làm phát thanh cần xóa bỏ những lối mòn, thiết lập tư duy mới, cách làm mới để phù hợp với thị hiếu mới của công chúng khán thính giả hiện đại.