Tag: giá bán bất động sản

Thị trường bất động sản: Nhiều dấu hiệu tích cực

Thị trường bất động sản: Nhiều dấu hiệu tích cực

07/10/2021 -  07/10/2021 10:46

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư kéo dài trên diện rộng đã tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản nước ta. Dù lượng giao dịch, giá giao dịch các loại hình bất động sản có biến động, song về cơ bản thị trường bất động sản vẫn ổn định, không bị rơi vào tình trạng “đóng băng” hay “sốt nóng”. Đặc biệt, thị trường vẫn có nhiều dấu hiệu hết sức tích cực...