Tag: FIDO Alliance

Apple, Google và Microsoft bắt tay cho tương lai không cần mật khẩu

Apple, Google và Microsoft bắt tay cho tương lai không cần mật khẩu

06/05/2022 -  06/05/2022 15:40

Trong một tuyên bố chung vừa được đưa ra, ba trong số công ty công nghệ lớn nhất thế giới là Apple, Google và Microsoft đã cam kết làm việc cùng nhau để mở rộng tính có sẵn của đăng nhập không cần mật khẩu.