Doanh nghiệp - Doanh nhân

EVN có Tổng Giám đốc mới từ 1/12

Theo Quyết định số 135/QĐ-HĐTV do ông Đặng Hoàng An – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ký ngày 30/11/2023, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc EVN.

01/12/2023 07:53

Ông Nguyễn Anh Tuấn thay thế ông Trần Đình Nhân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, kể từ ngày 1/12/2023. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

EVN có Tổng Giám đốc mới từ 1/12- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tân Tổng Giám đốc sinh ngày 1/5/1967, có trình độ chuyên môn là Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trưởng thành từ các vị trí của Công ty Điện lực TP Hà Nội và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Từ tháng 11/2013 đến tháng 9/2019, ông Nguyễn Anh Tuấn giữ vị trí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội. Từ tháng 10/2019 đến nay, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Ý kiến của bạn