Thời sự

Du lịch tiếp tục trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Kiên Giang

Đảng bộ Kiên Giang cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo chiều sâu, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tự nhiên, nông nghiệp, kinh tế biển, đặc biệt thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tác giả Vũ Khuyên - Chí Phương
01/09/2020 17:20

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận