Kinh doanh

Doanh thu bình quân của mỗi trang trại tại Hà Nội đạt 2,2 tỷ đồng/năm

Đến nay, Hà Nội có 1.720 trang trại (trong đó, 69 trang trại hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, 1.205 trang trại chăn nuôi, 1 trang trại lâm nghiệp, 120 trang trại nuôi trồng thủy sản và 325 trang trại tổng hợp), giảm 1.430 trang trại so với năm 2019.

23/11/2020 16:10

Doanh thu bình quân của các trang trại tại Hà Nội khởi sắc. Ảnh: Tin tức Nông nghiệp

Số lượng trang trại giảm là do thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28-2-2020 của Bộ NN& PTNT về quy định tiêu chí kinh tế trang trại đã yêu cầu cao hơn so với trước đây. Mặc dù giảm nhưng chất lượng trang trại trên địa bàn thành phố thay đổi rõ nét. 

Tổng vốn đầu tư trung bình của 1 trang trại là 2 tỷ đồng, cá biệt có những trang trại đầu tư lớn (hơn 10 tỷ đồng). Diện tích trung bình 1,5ha/trang trại. Doanh thu bình quân đạt 2,2 tỷ đồng/trang trại/năm.

Theo đánh giá của Sở NN& PTNT Hà Nội, việc phát triển kinh tế trang trại đã khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kỹ thuật, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững; tạo việc làm, tăng thu nhập; khuyến khích làm giàu đi đôi với xóa đói, giảm nghèo; đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận