Tag: đình Lục Nà

Thăm ngôi đình duy nhất trên biên cương Bình Liêu

Thăm ngôi đình duy nhất trên biên cương Bình Liêu

14/08/2023 -  14/08/2023 12:46

(VOVTV) - Ngôi đình duy nhất tại huyện biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh) không chỉ là nơi tưởng nhớ tiền nhân có công dẹp giặc mà còn là không gian sinh hoạt văn hoá và gắn kết đồng bào các dân tộc anh em.