Tag: điểm đến yêu thích

Ai Cập là một trong những điểm đến yêu thích nhất của du khách châu Âu

Ai Cập là một trong những điểm đến yêu thích nhất của du khách châu Âu

10/05/2022 -  10/05/2022 14:47

(VOVTV) - Đây là nội dung được Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Ai Cập đưa ra mới đây.