Tag: dịch tin nhắn

Cách gắn Google dịch lên ngay bàn phím điện thoại, tha hồ 'chat chit', chém gió!

Cách gắn Google dịch lên ngay bàn phím điện thoại, tha hồ 'chat chit', chém gió!

27/11/2021 -  27/11/2021 12:28

Thay vì mỗi câu đều phải copy ra ứng dụng riêng để dịch, giờ tất cả đều nằm trên bàn phím của bạn, khoẻ biết mấy!