Tag: đau khổ

Britney Spears không quên quá khứ đau khổ, muốn người thân phải... ngồi tù

Britney Spears không quên quá khứ đau khổ, muốn người thân phải... ngồi tù

19/11/2021 -  19/11/2021 14:05

Công chúng biết rõ về mối quan hệ căng thẳng giữa Britney và cha ruột, nhưng mối quan hệ giữa cô với mẹ ruột, anh em ruột cũng không hề tốt đẹp. Cô hiện vẫn muốn người thân phải... ngồi tù.