Lăng kính

Đảm bảo hài hoà lợi ích trong kinh doanh xăng dầu

(VOVTV) - Xung quanh nội dung sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, nhiều ý kiến cho rằng, quá trình sửa đổi chính sách phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên. Nội dung này một lần nữa đã được nhấn mạnh chính tại Hội thảo Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Công Thương vừa phối hợp tổ chức.

Tác giả PV/VOVTV
16/02/2023 08:47

Góp ý tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh xây dựng dự thảo Nghị định cần nhất quán quan điểm về tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch, đặc biệt cần công nhận sự tồn tại của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong xây dựng Nghị định 83 và Nghị định 95 sửa đổi để doanh nghiệp có các quyền và nghĩa vụ bình đẳng như các doanh nghiệp đầu mối.

Nêu thực trạng thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thường xuyên bị thua lỗ do không có chiết khấu, thậm chí có thời điểm chiết khấu âm lên tới hơn 1.300 đồng/lít. Do vậy, khi sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp cho rằng, cần xem chiết khấu như "phí xăng dầu" mà doanh nghiệp bán lẻ thu hộ; là công cụ để doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu hoạt động trong mọi tình huống biến động của giá dầu trên thị trường thế giới.

Các doanh nghiệp cũng cho rằng quản lý việc kinh doanh xăng dầu cần xuyên suốt hài hòa lợi ích từ doanh nghiệp nhập khẩu, thương nhân phân phối đến doanh nghiệp bán lẻ. Ngoài ra, đại diện doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đề nghị cho phépdoanh nghiệp bán lẻ lấy hàng ở ít nhất 3 nguồn. Đồng thời kiến nghị chu kỳ thay đổi giá kéo dài thành 15 ngày như trước đây.

Ý kiến của bạn