Tag: Đại Tống

Thất bại liên tiếp, nam thần Châu Du Dân đã hết thời?

Thất bại liên tiếp, nam thần Châu Du Dân đã hết thời?

05/04/2021 -  05/04/2021 09:17

Từng làm điên đảo trái tim hàng triệu cô gái, Châu Du Dân có vẻ đã hết thời khi các phim anh đóng gần đây liên tiếp thất bại.