Tin tức

Đại học và trường đại học khác nhau như thế nào?

Theo Luật Giáo dục đại học 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2018 thì đại học và trường đại học là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

07/12/2022 07:24

Đại học là Cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này; Các đơn vị cấu thành đại học cùng thống nhất thực hiện mục tiêu, sứ mạng, nhiệm vụ chung. Còn Trường đại học, học viện (gọi là Trường đại học) là Cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này.

Đại học và trường đại học khác nhau như thế nào? - Ảnh 1.

Ý kiến của bạn