Tin tức

Đà Nẵng: Người có phiếu “tín nhiệm thấp” từ quá nửa đến dưới 2/3 có thể xin từ chức

(VOVTV) - Ngày 21/9, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) để nghe báo cáo Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu và cho ý kiến một số tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố.

21/09/2023 11:06

HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm 2023 đối với 26 người giữ các chức vụ của nhiệm kỳ 2021-2026 do HĐND thành phố bầu. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Đà Nẵng: Người có phiếu “tín nhiệm thấp” từ quá nửa đến dưới 2/3 có thể xin từ chức - Ảnh 1.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân biết.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì Thường trực HĐND thành phố trình HĐND thành phố tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Trường hợp một người đã được lấy phiếu tín nhiệm cùng một lần với nhiều chức vụ thì việc bỏ phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó.

Đà Nẵng: Người có phiếu “tín nhiệm thấp” từ quá nửa đến dưới 2/3 có thể xin từ chức - Ảnh 2.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng Khóa X

Riêng tại huyện Hòa Vang, Thường trực HĐND huyện Hòa Vang tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Hòa Vang bầu theo đúng quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND huyện Hòa Vang ngay sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả gửi về cấp có thẩm quyền theo quy định.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết: Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ và xử lý hệ quả đối với người lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng: Người có phiếu “tín nhiệm thấp” từ quá nửa đến dưới 2/3 có thể xin từ chức - Ảnh 3.

Chủ tọa Kỳ họp

“Việc lấy phiếu tín nhiệm là dịp để các đại biểu thực hiện quyền giám sát đánh giá tín nhiệm. Trong này có quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm phải làm thủ tục liên quan trước 45 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ. Danh sách lấy phiếu tín nhiệm là do Thường trực Hội đồng Nhân dân dự kiến, còn danh sách chính thức để đưa ra tại kỳ họp thường lệ là sẽ thực hiện theo quy trình, trước kỳ họp sẽ có thảo luận biểu quyết chốt lại danh sách để lấy phiếu tín nhiệm” - ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết thêm.

Ý kiến của bạn