Tag: cuộc đời diễn viên

Góc tối dữ dội của 'Vua hề Sác Lô' Charlie Chaplin

Góc tối dữ dội của 'Vua hề Sác Lô' Charlie Chaplin

08/09/2021 -  08/09/2021 11:41

Ở Việt Nam, Charlie Chaplin được gọi là Vua hề Sác lô còn với khán giả thế giới, ông là huyền thoại điện ảnh. Trái với hình ảnh gây cười trên màn ảnh, cuộc đời của "vua hề" đầy thăng trầm dữ dội.