Tag: Công ty của Hương Giang

Công ty của Hương Giang thừa nhận sai phạm khi tổ chức cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ

Công ty của Hương Giang thừa nhận sai phạm khi tổ chức cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ

12/05/2023 -  12/05/2023 16:08

Ban tổ chức Đại sứ Hoàn mỹ 2023 cho biết sẽ nghiêm túc chấp hành và thực hiện Quyết định xử phạt theo pháp luật.