Tag: công nương

Công nương Diana thích phá vỡ quy tắc thời trang ở Hoàng gia Anh

Công nương Diana thích phá vỡ quy tắc thời trang ở Hoàng gia Anh

29/07/2021 -  29/07/2021 08:29

Công nương Diana mặc phá cách so với hầu hết phụ nữ quyền lực khác ở Hoàng gia Anh.