Tag: Cơ sở kinh doanh ăn uống

Cơ sở kinh doanh ăn uống tại TP.HCM phải đảm bảo nhiều tiêu chí mới được mở cửa

Cơ sở kinh doanh ăn uống tại TP.HCM phải đảm bảo nhiều tiêu chí mới được mở cửa

20/09/2021 -  20/09/2021 19:52

(VOVTV) - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.HCM vừa ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các cơ sở này muốn mở cửa phải đảm bảo 6 tiêu chí an toàn.