Tag: cơ quan hành chính

Chuẩn bị để người dân 'chấm điểm' cơ quan nhà nước

Chuẩn bị để người dân 'chấm điểm' cơ quan nhà nước

07/12/2022 -  07/12/2022 07:18

Bộ Nội vụ vừa ban hành Văn bản số 6076/BNV-CCHC về việc tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.