Tag: chuyến bay cứu trợ

Hàng không khẩn cấp đề nghị dừng các chuyến bay đến từ 10 nước Châu Phi

Hàng không khẩn cấp đề nghị dừng các chuyến bay đến từ 10 nước Châu Phi

04/12/2021 -  04/12/2021 11:39

Cục Hàng không kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng cho phép không thực hiện các chuyến bay, gồm cả chuyến bay cứu trợ từ 10 quốc gia Châu Phi.