Tag: Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành

Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về pháp lý trong bối cảnh dịch Covid-19

Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về pháp lý trong bối cảnh dịch Covid-19

24/11/2021 -  24/11/2021 08:20

(VOVTV) - Chiều 23/11 tại Hà Nội, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Bộ Tư pháp tổ chức diễn đàn “Một số vướng mắc, khó khăn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 và giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật”.