Tag: chùa Thái Lan

Toàn bộ nhà sư tại một ngôi chùa ở Thái Lan dương tính với ma túy

Toàn bộ nhà sư tại một ngôi chùa ở Thái Lan dương tính với ma túy

30/11/2022 -  30/11/2022 08:28

Một ngôi chùa ở miền Trung Thái Lan đã phải đóng cửa vì không còn vị sư thầy nào, sau khi tất cả đều bị phát hiện sử dụng ma túy.