Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023

(VOVTV) - Sáng 27/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị.

27/02/2023 16:00

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023 - Ảnh 1.

Các đại biểu dự hội nghị

Quốc hội Việt Nam tiếp tục đổi mới, năng động và hành động, phát huy vai trò, “sức mạnh mềm” của ngoại giao nghị viện

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, thời gian qua, Quốc hội đã thể chế hóa các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, quyết định các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực đối ngoại và giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về đối ngoại và các cam kết quốc tế của Việt Nam; triển khai các hoạt động ngoại giao nghị viện song phương và đa phương.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục đổi mới, năng động và hành động, phát huy vai trò, “sức mạnh mềm” của ngoại giao nghị viện, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023 - Ảnh 2.

Vượt lên những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, các hoạt động ngoại giao nghị viện song phương và đa phương vẫn diễn ra sôi động theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với tinh thần đẩy mạnh đối ngoại song phương và nâng tầm đối ngoại đa phương, Quốc hội đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với nghị viện các nước đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất; tham gia tích cực các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và thế giới, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, bảo vệ, thúc đẩy hiệu quả các lợi ích chiến lược về an ninh, phát triển của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn là “thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, có được những kết quả nổi bật đó, hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên và hoạt động đối ngoại rất hiệu quả của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023 - Ảnh 3.

Những thành tựu đối ngoại ngay đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đã tạo dấu ấn đậm nét và bước đà quan trọng cho công tác đối ngoại của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ.

Phát huy vai trò của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương, các tổ chức khu vực và quốc tế

Trong thời gian tới, theo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng về phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, trong đó chú trọng vị trí, vai trò đối ngoại Quốc hội trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các cơ quan của Quốc hội thực hiện 5 vấn đề quan trọng như tiếp tục tăng cường gắn kết, phối hợp với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy lợi thế ngoại giao nghị viện nhằm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp trong triển khai đường lối đối ngoại, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc; chú trọng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; phục hồi kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023 - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân

"Thúc đẩy quan hệ với nghị viện các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh ngoại giao nghị viện đa phương trên tinh thần của Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư “về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”, phát huy vai trò của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương, các tổ chức khu vực và quốc tế; từng bước nâng cao vai trò nòng cốt, dẫn dắt, phù hợp với khả năng và điều kiện của đất nước. Nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thường xuyên, chú trọng giám sát việc thực hiện các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết", ông Trần Thanh Mẫn cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023 - Ảnh 5.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, các cơ quan của Quốc hội triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trên kênh ngoại giao nghị viện trước yêu cầu mới của đất nước; chủ động tăng cường sự gắn kết và đảm bảo tính thống nhất giữa thông tin đối ngoại của Quốc hội với thông tin đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược đối ngoại trên cơ sở thường xuyên cập nhật quy định, hướng dẫn mới, nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ để tham mưu cho chắc, cho sắc; đổi mới tư duy, chủ động sáng tạo, đề xuất chính sách và giải pháp cụ thể, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của công tác đối ngoại Quốc hội; chú trọng nâng cao năng lực đại biểu và cán bộ chuyên sâu về ngoại giao nghị viện, quan hệ quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023 - Ảnh 6.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà trao Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Tiếp tục coi trọng hơn nữa công tác đào tạo cán bộ ngoại giao, cán bộ đối ngoại cả về trình độ, năng lực lẫn bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với lợi ích của dân tộc, tỉnh táo trước sự tác động, lôi kéo của các thế lực thù địch, chủ động tích cực phòng ngừa không để "tự diễn biến," "tự chuyển hóa", vướng vào tham nhũng, tiêu cực.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, hội nghị sẽ tạo nên bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần đưa công tác đối ngoại của Quốc hội lên tầm cao mới, chuyên nghiệp hơn, hiện đại, hiệu quả và thiết thực.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà trao Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc./.

Ý kiến của bạn