Tag: chiến lược đối phó Ukraine

'Vũ khí' bí mật của Tổng thống Nga Putin trong chiến lược đối phó Ukraine

'Vũ khí' bí mật của Tổng thống Nga Putin trong chiến lược đối phó Ukraine

18/04/2021 -  18/04/2021 11:00

Moscow không cần phát động một cuộc tấn công bởi trên thực tế, Tổng thống Putin đang nắm trong tay vũ khí vô cùng lợi hại đó là tấm hộ chiếu dành cho công dân Ukraine.