Tag: CDC Quảng Ninh

Tạm dừng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân với cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh

Tạm dừng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân với cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh

11/08/2022 -  11/08/2022 16:36

Hội đồng vừa có quyết định tạm dừng việc gửi danh sách xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân với ông Ninh Văn Chủ - cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh.

CDC Quảng Ninh lý giải 'tiệc nghỉ hưu' trên du thuyền của ông Ninh Văn Chủ

CDC Quảng Ninh lý giải 'tiệc nghỉ hưu' trên du thuyền của ông Ninh Văn Chủ

08/08/2022 18:15

CDC Quảng Ninh có những lý giải về hình ảnh được cho là "tiệc nghỉ hưu" trên du thuyền 5 sao của nguyên Giám đốc CDC Ninh Văn Chủ.