Lăng kính

Cần khu biệt rõ quyền tự do và vi phạm pháp luật trên không gian mạng

(VOVTV) - Trước sự hỗn loạn của không gian mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc về ứng xử trên mạng xã hội nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam. Liệu rằng, Bộ Quy tắc này có thực sự trở thành barem chuẩn mực cho các hành vi trên mạng xã hội như kỳ vọng hay không?

Tác giả Vũ Đào – Trọng Khánh / VOVTV
15/07/2021 06:35

Đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia – đây là mục tiêu chính của Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. 

Trong bối cảnh hỗn loạn của mạng xã hội như hiện nay thì việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử cho thấy các cơ quan quản lý đang quyết tâm thiết lập lại trật tự trên không gian mạng. Cũng theo các chuyên gia, ngoài việc chấn chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức, thì các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng có vai trò quan trọng đối với mức độ thành công của Bộ Quy tắc này.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, với sự hỗn loạn của mạng xã hội như hiện nay cần có một văn bản mang tính pháp lý mạnh mẽ hơn để bắt buộc các bên liên quan tuân thủ, trong khi Bộ Quy tắc ứng xử này mới chỉ dừng lại ở mức độ khuyến nghị. 

Để làm được như vậy, các cơ quan quản lý cần khu biệt được rõ hành vi nào là quyền tự do cá nhân và hành vi nào là phạm vào quy phạm pháp luật. Rất nhiều người dùng mạng xã hội hiện nay chưa nhận thức được các hành vi được phép và không được phép, đặc biệt là lượng lớn người dùng trẻ tuổi. 

Chính vì vậy rất cần sự phối hợp của các cơ quan quản lý và các đơn vị cung cấp dịch vụ trên không gian mạng xây dựng được bộ chỉ dẫn bằng những dân chứng cụ thể về những việc được và không được làm để phổ biến đến người dùng, từ đó giúp họ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm, quyền lợi và quyền hạn của mình khi tham gia không gian mạng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận