Tag: cán bộ công đoàn cơ sở

Tăng lương cho hàng loạt đối tượng từ hôm nay (1/1/2023)

Tăng lương cho hàng loạt đối tượng từ hôm nay (1/1/2023)

02/01/2023 -  02/01/2023 10:02

Hàng loạt đối tượng được chính thức tăng lương từ hôm nay, ngày 1/1/2023 theo quy định mới.