Tag: cấm chia sẻ hình ảnh

Twitter cấm chia sẻ hình ảnh, video chưa được sự đồng ý của người dùng

Twitter cấm chia sẻ hình ảnh, video chưa được sự đồng ý của người dùng

01/12/2021 -  01/12/2021 16:18

Mạng xã hội này sẽ cấm chia sẻ hình ảnh và video riêng tư của người dùng nếu không có sự đồng ý của họ, theo tin từ Twitter ngày 30/11.