Tag: ca mắc Covid-19 hôm nay

Ngày 29/6, cả nước thêm 777 ca mắc COVID-19

Ngày 29/6, cả nước thêm 777 ca mắc COVID-19

29/06/2022 -  29/06/2022 18:17

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 28/6 đến 16h ngày 29/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 777 ca mắc COVID-19, trong ngày có gần 9.400 bệnh nhân khỏi.

Ngày 27/6, cả nước thêm 637 ca mắc COVID-19

Ngày 27/6, cả nước thêm 637 ca mắc COVID-19

27/06/2022 19:09

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 26/6 đến 16h ngày 27/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 637 ca mắc COVID-19, tăng 80 ca so với ngày trước đó.

Ngày 24/6, cả nước thêm 653 ca mắc COVID-19

Ngày 24/6, cả nước thêm 653 ca mắc COVID-19

24/06/2022 18:37

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 23/6 đến 16h ngày 24/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 653 ca mắc COVID-19, giảm 87 ca so với ngày trước đó.

Ngày 22/6, cả nước thêm 888 ca mắc COVID-19
Đời sống 23/06/2022 -  23/06/2022 07:07

Ngày 22/6, cả nước thêm 888 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 21/6 đến 16h ngày 22/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 888 ca mắc COVID-19, tăng thêm 140 ca so với ngày trước đó.

Ngày 20/6, cả nước thêm 521 ca mắc Covid-19
Đời sống 20/06/2022 -  20/06/2022 18:10

Ngày 20/6, cả nước thêm 521 ca mắc Covid-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 19/6 đến 16h ngày 20/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 521 ca mắc Covid-19, giảm 13 ca so với ngày trước đó.

Ngày 17/6, cả nước thêm 723 ca mắc Covid-19
Đời sống 17/06/2022 -  17/06/2022 18:58

Ngày 17/6, cả nước thêm 723 ca mắc Covid-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 16/6 đến 16h ngày 17/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 723 ca mắc Covid-19, giảm 51 ca so với ngày trước đó.

Ngày 15/6, cả nước thêm 866 ca mắc COVID-19
Đời sống 15/06/2022 -  15/06/2022 18:51

Ngày 15/6, cả nước thêm 866 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 14/6 đến 16h ngày 15/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 866 ca mắc COVID-19 mới, tăng 10 ca so với ngày trước đó.

Ngày 13/6, cả nước thêm 617 ca mắc COVID-19
Đời sống 13/06/2022 -  13/06/2022 18:34

Ngày 13/6, cả nước thêm 617 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 12/6 đến 16h ngày 13/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 617 ca mắc COVID-19 mới, tăng 48 ca so với ngày trước đó.

Ngày 9/6, cả nước có 802 ca mắc COVID-19
Đời sống 09/06/2022 -  09/06/2022 21:29

Ngày 9/6, cả nước có 802 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 8/6 đến 16h ngày 9/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 802 ca mắc COVID-19 mới, giảm 114 ca so với ngày trước đó.

Ngày 6/6, cả nước có 806 ca mắc COVID-19
Đời sống 06/06/2022 -  06/06/2022 19:53

Ngày 6/6, cả nước có 806 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 5/6 đến 16h ngày 6/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 806 ca mắc COVID-19 mới, tăng 117 ca so với ngày trước đó.

Ngày 3/6, cả nước có 1.039 ca mắc COVID-19
Đời sống 03/06/2022 -  03/06/2022 18:51

Ngày 3/6, cả nước có 1.039 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 2/6 đến 16h ngày 3/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.039 ca mắc COVID-19 mới, giảm 49 ca so với ngày trước đó.

Ngày 30/5, cả nước có 1.118 ca mắc COVID-19
Đời sống 30/05/2022 -  30/05/2022 18:08

Ngày 30/5, cả nước có 1.118 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 29/5 đến 16h ngày 30/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.118 ca mắc COVID-19 mới, tăng 228 ca so với ngày trước đó.

Ngày 27/5, cả nước có 1.239 ca mắc COVID-19
Đời sống 27/05/2022 -  27/05/2022 20:57

Ngày 27/5, cả nước có 1.239 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 26/5 đến 16h ngày 27/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.239 ca mắc COVID-19 mới, giảm 36 ca so với ngày trước đó.

Ngày 23/5, cả nước có 1.179 ca mắc COVID-19
Đời sống 23/05/2022 -  23/05/2022 18:03

Ngày 23/5, cả nước có 1.179 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 22/5 đến 16h ngày 23/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.179 ca mắc COVID-19 mới, giảm 140 ca so với ngày trước đó.

Ngày 20/5, cả nước có 1.587 ca mắc COVID-19
Đời sống 20/05/2022 -  20/05/2022 18:06

Ngày 20/5, cả nước có 1.587 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 19/5 đến 16h ngày 20/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.587 ca mắc COVID-19 mới, giảm 128 ca so với ngày trước đó.

Ngày 16/5, cả nước có 1.550 ca mắc COVID-19
Đời sống 16/05/2022 -  16/05/2022 18:04

Ngày 16/5, cả nước có 1.550 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 15/5 đến 16h ngày 16/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.550 ca mắc Covid-19 mới, giảm 46 ca so với ngày trước đó.

Ngày 15/5, cả nước có 1.594 ca mắc COVID-19
Tin tức 15/05/2022 -  15/05/2022 19:51

Ngày 15/5, cả nước có 1.594 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 14/5 đến 16h ngày 15/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.594 ca mắc Covid-19 mới, giảm 301 ca so với ngày trước đó.

Ngày 9/5, cả nước có 2.175 ca mắc COVID-19
Đời sống 09/05/2022 -  09/05/2022 19:52

Ngày 9/5, cả nước có 2.175 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 8/5 đến 16h ngày 9/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.175 ca mắc Covid-19 mới, giảm 93 ca so với ngày trước đó.

Ngày 6/5, cả nước có 3.819 ca mắc COVID-19
Đời sống 06/05/2022 -  06/05/2022 19:22

Ngày 6/5, cả nước có 3.819 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 5/5 đến 16h ngày 6/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.819 ca mắc Covid-19 mới, giảm 486 ca so với ngày trước đó.

Ngày 2/5, cả nước có 3.123 ca mắc COVID-19
Đời sống 02/05/2022 -  02/05/2022 18:14

Ngày 2/5, cả nước có 3.123 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 1/5 đến 16h ngày 2/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.123 ca mắc Covid-19 mới, giảm 595 ca so với ngày trước đó.

Ngày 26/4, cả nước có 8.431 ca mắc COVID-19
Đời sống 26/04/2022 -  26/04/2022 18:34

Ngày 26/4, cả nước có 8.431 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 25/4 đến 16h ngày 26/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.431 ca mắc Covid-19 mới, tăng 1.014 ca so với ngày trước đó.

Ngày 25/4, cả nước có 7.417 ca mắc COVID-19
Đời sống 25/04/2022 -  25/04/2022 18:05

Ngày 25/4, cả nước có 7.417 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 24/4 đến 16h ngày 25/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.417 ca mắc Covid-19 mới, giảm 1.395 ca so với ngày trước đó.

Ngày 22/4, cả nước có 11.160 ca mắc COVID-19
Đời sống 22/04/2022 -  22/04/2022 18:20

Ngày 22/4, cả nước có 11.160 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 21/4 đến 16h ngày 22/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.160 ca mắc Covid-19 mới, giảm 869 ca so với ngày trước đó.

Ngày 19/4, cả nước có 13.500 ca mắc COVID-19 mới, tăng 1.489 ca so với ngày trước đó
Đời sống 19/04/2022 -  19/04/2022 18:07

Ngày 19/4, cả nước có 13.500 ca mắc COVID-19 mới, tăng 1.489 ca so với ngày trước đó

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 18/4 đến 16h ngày 19/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.500 ca mắc Covid-19, tăng 1.489 ca so với ngày trước đó.