Tag: Ca bệnh

Ngày 9/3, Việt Nam ghi nhận 164.596 ca mắc COVID-19, Hà Nội cao nhất với 31.365 ca

Ngày 9/3, Việt Nam ghi nhận 164.596 ca mắc COVID-19, Hà Nội cao nhất với 31.365 ca

09/03/2022 -  09/03/2022 18:19

(VOVTV) - Ngày 9/3, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 164.596 ca mắc COVID-19 mới. Hà Nội đứng đầu cả nước với 31.365 ca.

Ngày 7/3, Việt Nam ghi nhận hơn 147.358 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt đỉnh với 32.317 ca

Ngày 7/3, Việt Nam ghi nhận hơn 147.358 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt đỉnh với 32.317 ca

07/03/2022 18:09

(VOVTV) - Ngày 7/3, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 147.358 ca mắc COVID-19 mới. Hà Nội tiếp tục vượt đỉnh với 32.317 ca.

Ngày 3/3, Việt Nam ghi nhận hơn 118.790 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt đỉnh với 18.661 ca

Ngày 3/3, Việt Nam ghi nhận hơn 118.790 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt đỉnh với 18.661 ca

03/03/2022 18:28

(VOVTV) - Ngày 3/3, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 118.790 ca mắc COVID-19 mới. Hà Nội tiếp tục vượt đỉnh với 18.661 ca.

Ngày 2/3, Việt Nam ghi nhận hơn 110.000 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt đỉnh với 15.114 ca
Đời sống 02/03/2022 -  02/03/2022 18:43

Ngày 2/3, Việt Nam ghi nhận hơn 110.000 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt đỉnh với 15.114 ca

(VOVTV) - Ngày 2/3, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 110.301 ca mắc COVID-19 mới. Hà Nội tiếp tục vượt đỉnh với 15.114 ca.

Ngày 1/3, cả nước thêm 98.762 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt đỉnh với 13.323 ca
Đời sống 01/03/2022 -  01/03/2022 18:00

Ngày 1/3, cả nước thêm 98.762 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt đỉnh với 13.323 ca

(VOVTV) - Ngày 1/3, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 98.762 ca mắc COVID-19 mới. Hà Nội tiếp tục vượt đỉnh với 13.323 ca.

Ngày 28/2, cả nước thêm 94.385 ca mắc COVID-19, Hà Nội cao nhất với 12.850 ca
Tin tức 28/02/2022 -  28/02/2022 18:49

Ngày 28/2, cả nước thêm 94.385 ca mắc COVID-19, Hà Nội cao nhất với 12.850 ca

(VOVTV) - Ngày 28/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 94.385 ca mắc COVID-19 mới. Hà Nội tiếp tục nhiều nhất với 12.850 ca

Ngày 28/2, Hà Nội ghi nhận 12.850 ca mắc Covid-19
Tin tức 28/02/2022 -  28/02/2022 17:53

Ngày 28/2, Hà Nội ghi nhận 12.850 ca mắc Covid-19

(VOVTV) - Theo Sở Y tế Hà Nội, 18h ngày 27/2/2022 đến 18h ngày 28/2/2022, Hà Nội ghi nhận 12.850 ca mắc Covid-19.

Ngày 26/2, cả nước có 77.982 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội vượt 10.000 ca
Đời sống 26/02/2022 -  26/02/2022 18:10

Ngày 26/2, cả nước có 77.982 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội vượt 10.000 ca

(VOVTV) - Bộ Y tế cho biết, ngày 25/2, cả nước ghi nhận 77.982 ca mắc COVID-19 mới tại 63 tỉnh, thành. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 10.783 ca.

Ngày 24/2, cả nước có 69.128 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội cao nhất với 8.864 ca
Đời sống 24/02/2022 -  24/02/2022 18:39

Ngày 24/2, cả nước có 69.128 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội cao nhất với 8.864 ca

(VOVTV) - Bộ Y tế cho biết, ngày 24/2, cả nước ghi nhận 69.128 ca mắc COVID-19 mới tại 62 tỉnh, thành. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 8.864 ca.

Ngày 23/2, cả nước có 60.355 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội cao nhất với 7.419 ca
Đời sống 23/02/2022 -  23/02/2022 19:17

Ngày 23/2, cả nước có 60.355 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội cao nhất với 7.419 ca

(VOVTV) - Bộ Y tế cho biết, ngày 23/2, cả nước ghi nhận 60.355 ca mắc COVID-19 mới tại 62 tỉnh, thành. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 7.419 ca.

Ngày 21/2, cả nước có 46.880 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội cao nhất với 5.477 ca
Tin tức 21/02/2022 -  21/02/2022 18:35

Ngày 21/2, cả nước có 46.880 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội cao nhất với 5.477 ca

(VOVTV) - Bộ Y tế cho biết, ngày 21/2, cả nước ghi nhận 46.880 ca mắc COVID-19 mới tại 62 tỉnh, thành. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với gần 5.477 ca.

Ngày 18/2, cả nước ghi nhận kỷ lục 42.439 ca mắc COVID-19, Hà Nội lập đỉnh với 4.549 ca
Tin tức 18/02/2022 -  18/02/2022 17:56

Ngày 18/2, cả nước ghi nhận kỷ lục 42.439 ca mắc COVID-19, Hà Nội lập đỉnh với 4.549 ca

(VOVTV) - Ngày 18/2, cả nước ghi nhận 42.439 ca mắc Covid-19. Thành phố Hà Nội có số F0 cao kỷ lục với 4.549 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.215 ca.

Ngày 17/2, cả nước ghi nhận kỷ lục 36.200 ca mắc COVID-19, Hà Nội có 3.893 ca
Đời sống 17/02/2022 -  17/02/2022 18:38

Ngày 17/2, cả nước ghi nhận kỷ lục 36.200 ca mắc COVID-19, Hà Nội có 3.893 ca

(VOVTV) - Ngày 17/2, cả nước ghi nhận 36.200 ca mắc Covid-19. Thành phố Hà Nội có số F0 cao nhất với 3.893 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 5.810 ca.

Ngày 16/2, cả nước ghi nhận kỷ lục 34.737 ca mắc COVID-19, Hà Nội có 3.888 ca
Tin tức 16/02/2022 -  16/02/2022 18:15

Ngày 16/2, cả nước ghi nhận kỷ lục 34.737 ca mắc COVID-19, Hà Nội có 3.888 ca

(VOVTV) - Ngày 16/2, cả nước ghi nhận 34.737 ca mắc Covid-19. Thành phố Hà Nội có số F0 cao nhất với 3.888 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.882 ca.

Ngày 14/2, cả nước thêm 29.413 ca mắc COVID-19, Hà Nội cao kỷ lục với 3.507 ca
Tin tức 14/02/2022 -  14/02/2022 18:24

Ngày 14/2, cả nước thêm 29.413 ca mắc COVID-19, Hà Nội cao kỷ lục với 3.507 ca

(VOVTV) - Ngày 14/2, cả nước ghi nhận 29.413 ca mắc Covid-19. Thành phố Hà Nội có số F0 cao lục với 3.507. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.193 ca.

Ngày 11/2, cả nước thêm 26.487 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.908 ca
Tin tức 11/02/2022 -  11/02/2022 19:15

Ngày 11/2, cả nước thêm 26.487 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.908 ca

(VOVTV) - Ngày 11/2, cả nước có thêm 26.487 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.908 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.075 ca.

Ngày 10/2, cả nước thêm 26.032 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.949 ca
Đời sống 10/02/2022 -  10/02/2022 18:56

Ngày 10/2, cả nước thêm 26.032 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.949 ca

(VOVTV) - Ngày 10/2, cả nước có thêm 26.032 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.887 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.992 ca.

Ngày 9/2, cả nước thêm 23.956 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.949 ca
Đời sống 09/02/2022 -  09/02/2022 18:26

Ngày 9/2, cả nước thêm 23.956 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.949 ca

(VOVTV) - Ngày 9/2, cả nước có thêm 23.956 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.949 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 69.825 ca.

Ngày 8/2, cả nước thêm 21.909 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.903 ca
Đời sống 08/02/2022 -  08/02/2022 18:20

Ngày 8/2, cả nước thêm 21.909 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.903 ca

(VOVTV) - Ngày 8/2, cả nước có thêm 21.909 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.903 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 4.397 ca.

Ngày 7/2, cả nước thêm 16.815 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.988 ca
Đời sống 07/02/2022 -  07/02/2022 19:01

Ngày 7/2, cả nước thêm 16.815 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.988 ca

(VOVTV) - Ngày 7/2, cả nước có thêm 16.815 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.988 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.665 ca.

Ngày 6/2 (mùng 6 Tết), cả nước thêm 14.112 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.797 ca
Đời sống 06/02/2022 -  06/02/2022 18:21

Ngày 6/2 (mùng 6 Tết), cả nước thêm 14.112 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.797 ca

(VOVTV) - Ngày 6/2, cả nước có thêm 14.112 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.797 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.802 ca.

Ngày 4/2 (mùng 4 Tết), cả nước thêm 11.594 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.756 ca
Tin tức 04/02/2022 -  04/02/2022 18:32

Ngày 4/2 (mùng 4 Tết), cả nước thêm 11.594 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.756 ca

(VOVTV) - Ngày 4/2, cả nước có thêm 11.594 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với gần 2.800 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 8.509 ca.

Ngày 2/2 (mùng 2 Tết), cả nước thêm 8.744 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.716 ca
Đời sống 02/02/2022 -  02/02/2022 18:46

Ngày 2/2 (mùng 2 Tết), cả nước thêm 8.744 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.716 ca

(VOVTV) - Ngày 2/2, cả nước có thêm 8.744 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.716 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.795 ca.

Ngày 1/2 (Mùng 1 Tết), cả nước thêm 11.023 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.705 ca
Tin tức 01/02/2022 -  01/02/2022 18:16

Ngày 1/2 (Mùng 1 Tết), cả nước thêm 11.023 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.705 ca

(VOVTV) - Ngày 1/2, cả nước có thêm 11.023 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.705 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 39.608 ca.