Tag: Ca bệnh

Ngày 27/5, cả nước có 1.239 ca mắc COVID-19

Ngày 27/5, cả nước có 1.239 ca mắc COVID-19

27/05/2022 -  27/05/2022 20:57

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 26/5 đến 16h ngày 27/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.239 ca mắc COVID-19 mới, giảm 36 ca so với ngày trước đó.

Ngày 26/5, cả nước có 1.275 ca mắc COVID-19

Ngày 26/5, cả nước có 1.275 ca mắc COVID-19

26/05/2022 19:47

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 25/5 đến 16h ngày 26/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.275 ca mắc COVID-19 mới, giảm 69 ca so với ngày trước đó.

Ngày 24/5, cả nước có 1.323 ca mắc COVID-19

Ngày 24/5, cả nước có 1.323 ca mắc COVID-19

24/05/2022 17:49

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 23/5 đến 16h ngày 24/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.323 ca mắc COVID-19 mới, tăng 143 ca so với ngày trước đó.

Ngày 23/5, cả nước có 1.179 ca mắc COVID-19
Đời sống 23/05/2022 -  23/05/2022 18:03

Ngày 23/5, cả nước có 1.179 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 22/5 đến 16h ngày 23/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.179 ca mắc COVID-19 mới, giảm 140 ca so với ngày trước đó.

Ngày 20/5, cả nước có 1.587 ca mắc COVID-19
Đời sống 20/05/2022 -  20/05/2022 18:06

Ngày 20/5, cả nước có 1.587 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 19/5 đến 16h ngày 20/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.587 ca mắc COVID-19 mới, giảm 128 ca so với ngày trước đó.

Ngày 19/5, cả nước có 1.716 ca mắc COVID-19
Tin tức 19/05/2022 -  19/05/2022 19:22

Ngày 19/5, cả nước có 1.716 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 18/5 đến 16h ngày 19/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.716 ca mắc Covid-19 mới, giảm 115 ca so với ngày trước đó.

Ngày 17/5, cả nước có 1.785 ca mắc COVID-19
Tin tức 17/05/2022 -  17/05/2022 18:09

Ngày 17/5, cả nước có 1.785 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 16/5 đến 16h ngày 17/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.785 ca mắc Covid-19 mới, tăng 237 ca so với ngày trước đó.

Ngày 16/5, cả nước có 1.550 ca mắc COVID-19
Đời sống 16/05/2022 -  16/05/2022 18:04

Ngày 16/5, cả nước có 1.550 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 15/5 đến 16h ngày 16/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.550 ca mắc Covid-19 mới, giảm 46 ca so với ngày trước đó.

Ngày 12/5, cả nước có 3.949 ca mắc COVID-19
Tin tức 12/05/2022 -  12/05/2022 19:11

Ngày 12/5, cả nước có 3.949 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 11/5 đến 16h ngày 12/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.949 ca mắc Covid-19 mới,tăng 1.191 ca so với ngày trước đó.

Ngày 11/5, cả nước có 2.758 ca mắc COVID-19
Tin tức 11/05/2022 -  11/05/2022 17:52

Ngày 11/5, cả nước có 2.758 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 10/5 đến 16h ngày 11/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.758 ca mắc Covid-19 mới, giảm 96 ca so với ngày trước đó.

Ngày 10/5, cả nước có 2.885 ca mắc COVID-19
Tin tức 10/05/2022 -  10/05/2022 18:17

Ngày 10/5, cả nước có 2.885 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 09/5 đến 16h ngày 10/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.885 ca mắc Covid-19 mới, tăng 679 ca so với ngày trước đó.

Ngày 9/5, cả nước có 2.175 ca mắc COVID-19
Đời sống 09/05/2022 -  09/05/2022 19:52

Ngày 9/5, cả nước có 2.175 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 8/5 đến 16h ngày 9/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.175 ca mắc Covid-19 mới, giảm 93 ca so với ngày trước đó.

Ngày 6/5, cả nước có 3.819 ca mắc COVID-19
Đời sống 06/05/2022 -  06/05/2022 19:22

Ngày 6/5, cả nước có 3.819 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 5/5 đến 16h ngày 6/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.819 ca mắc Covid-19 mới, giảm 486 ca so với ngày trước đó.

Ngày 5/5, cả nước có 4.305 ca mắc COVID-19
Tin tức 05/05/2022 -  05/05/2022 18:48

Ngày 5/5, cả nước có 4.305 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 4/5 đến 16h ngày 5/5, trên, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.305 ca mắc Covid-19 mới, tăng 1.217 ca so với ngày trước đó.

Ngày 3/5, cả nước có 2.709 ca mắc COVID-19
Tin tức 03/05/2022 -  03/05/2022 18:01

Ngày 3/5, cả nước có 2.709 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 2/5 đến 16h ngày 3/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.709 ca mắc Covid-19 mới, giảm 413 ca so với ngày trước đó.

Ngày 2/5, cả nước có 3.123 ca mắc COVID-19
Đời sống 02/05/2022 -  02/05/2022 18:14

Ngày 2/5, cả nước có 3.123 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 1/5 đến 16h ngày 2/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.123 ca mắc Covid-19 mới, giảm 595 ca so với ngày trước đó.

Ngày 29/4, cả nước có 6.068 ca mắc COVID-19
Tin tức 29/04/2022 -  29/04/2022 18:27

Ngày 29/4, cả nước có 6.068 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 28/4 đến 16h ngày 29/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.068 ca mắc Covid-19 mới,giảm 1.048 ca so với ngày trước đó.

Ngày 28/4, cả nước có 7.116 ca mắc COVID-19
Tin tức 28/04/2022 -  28/04/2022 18:54

Ngày 28/4, cả nước có 7.116 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 27/4 đến 16h ngày 28/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.116 ca mắc Covid-19 mới, giảm 888 ca so với ngày trước đó.

Ngày 26/4, cả nước có 8.431 ca mắc COVID-19
Đời sống 26/04/2022 -  26/04/2022 18:34

Ngày 26/4, cả nước có 8.431 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 25/4 đến 16h ngày 26/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.431 ca mắc Covid-19 mới, tăng 1.014 ca so với ngày trước đó.

Ngày 25/4, cả nước có 7.417 ca mắc COVID-19
Đời sống 25/04/2022 -  25/04/2022 18:05

Ngày 25/4, cả nước có 7.417 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 24/4 đến 16h ngày 25/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.417 ca mắc Covid-19 mới, giảm 1.395 ca so với ngày trước đó.

Ngày 22/4, cả nước có 11.160 ca mắc COVID-19
Đời sống 22/04/2022 -  22/04/2022 18:20

Ngày 22/4, cả nước có 11.160 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 21/4 đến 16h ngày 22/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.160 ca mắc Covid-19 mới, giảm 869 ca so với ngày trước đó.

Ngày 21/4, cả nước có 12.029 ca mắc COVID-19
Tin tức 21/04/2022 -  21/04/2022 19:00

Ngày 21/4, cả nước có 12.029 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 20/4 đến 16h ngày 21/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.029 ca mắc Covid-19 mới, giảm 1.242 ca so với ngày trước đó.

Ngày 19/4, cả nước có 13.500 ca mắc COVID-19 mới, tăng 1.489 ca so với ngày trước đó
Đời sống 19/04/2022 -  19/04/2022 18:07

Ngày 19/4, cả nước có 13.500 ca mắc COVID-19 mới, tăng 1.489 ca so với ngày trước đó

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 18/4 đến 16h ngày 19/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.500 ca mắc Covid-19, tăng 1.489 ca so với ngày trước đó.

Ngày 18/4, cả nước có 12.012 ca mắc Covid-19 mới, giảm 2.649 ca so với ngày trước đó
Tin tức 18/04/2022 -  18/04/2022 18:06

Ngày 18/4, cả nước có 12.012 ca mắc Covid-19 mới, giảm 2.649 ca so với ngày trước đó

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 17/4 đến 16h ngày 18/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.012 ca mắc Covid-19, giảm 2.649 ca so với ngày trước đó.