Tag: Ca bệnh

Trung Quốc đại lục ghi nhận hàng trăm ca mắc mới COVID-19

Trung Quốc đại lục ghi nhận hàng trăm ca mắc mới COVID-19

04/07/2022 -  04/07/2022 11:41

(VOVTV) - Ngày 4/7, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo tỉnh An Huy, miền Đông nước này, ghi nhận 287 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 3/7, gồm 29 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 258 ca bệnh không triệu chứng.

Ngày 29/6, cả nước thêm 777 ca mắc COVID-19

Ngày 29/6, cả nước thêm 777 ca mắc COVID-19

29/06/2022 18:17

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 28/6 đến 16h ngày 29/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 777 ca mắc COVID-19, trong ngày có gần 9.400 bệnh nhân khỏi.

Ngày 27/6, cả nước thêm 637 ca mắc COVID-19

Ngày 27/6, cả nước thêm 637 ca mắc COVID-19

27/06/2022 19:09

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 26/6 đến 16h ngày 27/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 637 ca mắc COVID-19, tăng 80 ca so với ngày trước đó.

Ngày 24/6, cả nước thêm 653 ca mắc COVID-19
Đời sống 24/06/2022 -  24/06/2022 18:37

Ngày 24/6, cả nước thêm 653 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 23/6 đến 16h ngày 24/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 653 ca mắc COVID-19, giảm 87 ca so với ngày trước đó.

Ngày 22/6, cả nước thêm 888 ca mắc COVID-19
Đời sống 23/06/2022 -  23/06/2022 07:07

Ngày 22/6, cả nước thêm 888 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 21/6 đến 16h ngày 22/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 888 ca mắc COVID-19, tăng thêm 140 ca so với ngày trước đó.

Ngày 20/6, cả nước thêm 521 ca mắc Covid-19
Đời sống 20/06/2022 -  20/06/2022 18:10

Ngày 20/6, cả nước thêm 521 ca mắc Covid-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 19/6 đến 16h ngày 20/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 521 ca mắc Covid-19, giảm 13 ca so với ngày trước đó.

Ngày 19/6: Cả nước có thêm 533 ca COVID-19
Tin tức 19/06/2022 -  19/06/2022 19:11

Ngày 19/6: Cả nước có thêm 533 ca COVID-19

(VOVTV) - Chiều ngày 19/6, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 533 ca mắc mới COVID-19, giảm 166 ca so với ngày hôm trước.

Ngày 17/6, cả nước thêm 723 ca mắc Covid-19
Đời sống 17/06/2022 -  17/06/2022 18:58

Ngày 17/6, cả nước thêm 723 ca mắc Covid-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 16/6 đến 16h ngày 17/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 723 ca mắc Covid-19, giảm 51 ca so với ngày trước đó.

Ngày 16/6, cả nước thêm 774 ca mắc Covid-19
Tin tức 16/06/2022 -  16/06/2022 17:52

Ngày 16/6, cả nước thêm 774 ca mắc Covid-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 15/6 đến 16h ngày 16/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 774 ca mắc Covid-19, giảm 92 ca so với ngày trước đó.

Ngày 15/6, cả nước thêm 866 ca mắc COVID-19
Đời sống 15/06/2022 -  15/06/2022 18:51

Ngày 15/6, cả nước thêm 866 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 14/6 đến 16h ngày 15/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 866 ca mắc COVID-19 mới, tăng 10 ca so với ngày trước đó.

Ngày 13/6, cả nước thêm 617 ca mắc COVID-19
Đời sống 13/06/2022 -  13/06/2022 18:34

Ngày 13/6, cả nước thêm 617 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 12/6 đến 16h ngày 13/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 617 ca mắc COVID-19 mới, tăng 48 ca so với ngày trước đó.

Ngày 9/6, cả nước có 802 ca mắc COVID-19
Đời sống 09/06/2022 -  09/06/2022 21:29

Ngày 9/6, cả nước có 802 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 8/6 đến 16h ngày 9/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 802 ca mắc COVID-19 mới, giảm 114 ca so với ngày trước đó.

Ngày 8/6, cả nước có 913 ca mắc COVID-19
Tin tức 08/06/2022 -  08/06/2022 21:53

Ngày 8/6, cả nước có 913 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 7/6 đến 16h ngày 8/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 913 ca mắc COVID-19 mới, giảm 47 ca so với ngày trước đó.

Ngày 7/6, cả nước có 960 ca mắc COVID-19
Tin tức 07/06/2022 -  07/06/2022 17:45

Ngày 7/6, cả nước có 960 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 6/6 đến 16h ngày 7/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 960 ca mắc COVID-19 mới, tăng 158 ca so với ngày trước đó.

Ngày 6/6, cả nước có 806 ca mắc COVID-19
Đời sống 06/06/2022 -  06/06/2022 19:53

Ngày 6/6, cả nước có 806 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 5/6 đến 16h ngày 6/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 806 ca mắc COVID-19 mới, tăng 117 ca so với ngày trước đó.

Ngày 4/6, cả nước có 881 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong 11 tháng qua
Tin tức 04/06/2022 -  04/06/2022 19:00

Ngày 4/6, cả nước có 881 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong 11 tháng qua

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 3/6 đến 16h ngày 4/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 881 ca mắc COVID-19 mới, giảm 158 ca so với ngày trước đó.

Ngày 3/6, cả nước có 1.039 ca mắc COVID-19
Đời sống 03/06/2022 -  03/06/2022 18:51

Ngày 3/6, cả nước có 1.039 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 2/6 đến 16h ngày 3/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.039 ca mắc COVID-19 mới, giảm 49 ca so với ngày trước đó.

Ngày 2/6, cả nước có 1.088 ca mắc COVID-19
Tin tức 02/06/2022 -  02/06/2022 18:52

Ngày 2/6, cả nước có 1.088 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 1/6 đến 16h ngày 2/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.088 ca mắc COVID-19 mới, tăng 41 ca so với ngày trước đó.

Ngày 31/5, cả nước có 1.010 ca mắc COVID-19
Tin tức 31/05/2022 -  31/05/2022 17:49

Ngày 31/5, cả nước có 1.010 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 30/5 đến 16h ngày 31/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.010 ca mắc COVID-19 mới, giảm 108 ca so với ngày trước đó.

Ngày 30/5, cả nước có 1.118 ca mắc COVID-19
Đời sống 30/05/2022 -  30/05/2022 18:08

Ngày 30/5, cả nước có 1.118 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 29/5 đến 16h ngày 30/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.118 ca mắc COVID-19 mới, tăng 228 ca so với ngày trước đó.

Ngày 29/5, cả nước có 890 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong gần 11 tháng qua
Tin tức 29/05/2022 -  29/05/2022 18:48

Ngày 29/5, cả nước có 890 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong gần 11 tháng qua

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 28/5 đến 16h ngày 29/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 890 ca mắc COVID-19 mới, giảm 224 ca so với ngày trước đó.

Ngày 28/5, cả nước có 1.114 ca mắc COVID-19
Tin tức 28/05/2022 -  28/05/2022 19:55

Ngày 28/5, cả nước có 1.114 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 27/5 đến 16h ngày 28/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.114 ca mắc COVID-19 mới, giảm 125 ca so với ngày trước đó.

Ngày 27/5, cả nước có 1.239 ca mắc COVID-19
Đời sống 27/05/2022 -  27/05/2022 20:57

Ngày 27/5, cả nước có 1.239 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 26/5 đến 16h ngày 27/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.239 ca mắc COVID-19 mới, giảm 36 ca so với ngày trước đó.

Ngày 26/5, cả nước có 1.275 ca mắc COVID-19
Tin tức 26/05/2022 -  26/05/2022 19:47

Ngày 26/5, cả nước có 1.275 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 25/5 đến 16h ngày 26/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.275 ca mắc COVID-19 mới, giảm 69 ca so với ngày trước đó.