Tag: ca bệnh hôm nay

Ngày 25/4: Số mắc COVID-19 tăng lên 2.501 ca, 1 trường hợp tử vong

Ngày 25/4: Số mắc COVID-19 tăng lên 2.501 ca, 1 trường hợp tử vong

25/04/2023 -  25/04/2023 18:49

(VOVTV) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/4 của Bộ Y tế cho biết, có 2.501 ca mắc, cao nhất trong hơn nửa năm qua. Hôm nay ghi nhận 1 bệnh nhân COVID-19 tại Nam Định tử vong. Bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên 145 ca.

Ngày 24/4: Việt Nam có 1.907 ca COVID-19 mới, 25 bệnh nhân thở máy

Ngày 24/4: Việt Nam có 1.907 ca COVID-19 mới, 25 bệnh nhân thở máy

24/04/2023 19:12

(VOVTV) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/4 của Bộ Y tế cho biết, có 1.907 ca mắc mới, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 227 bệnh nhân khỏi, ca thở oxy tăng lên 101.

Ngày 16/6, cả nước thêm 774 ca mắc Covid-19

Ngày 16/6, cả nước thêm 774 ca mắc Covid-19

16/06/2022 17:52

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 15/6 đến 16h ngày 16/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 774 ca mắc Covid-19, giảm 92 ca so với ngày trước đó.

Ngày 8/6, cả nước có 913 ca mắc COVID-19
Tin tức 08/06/2022 -  08/06/2022 21:53

Ngày 8/6, cả nước có 913 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 7/6 đến 16h ngày 8/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 913 ca mắc COVID-19 mới, giảm 47 ca so với ngày trước đó.

Ngày 2/6, cả nước có 1.088 ca mắc COVID-19
Tin tức 02/06/2022 -  02/06/2022 18:52

Ngày 2/6, cả nước có 1.088 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 1/6 đến 16h ngày 2/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.088 ca mắc COVID-19 mới, tăng 41 ca so với ngày trước đó.

Ngày 31/5, cả nước có 1.010 ca mắc COVID-19
Tin tức 31/05/2022 -  31/05/2022 17:49

Ngày 31/5, cả nước có 1.010 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 30/5 đến 16h ngày 31/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.010 ca mắc COVID-19 mới, giảm 108 ca so với ngày trước đó.

Ngày 29/5, cả nước có 890 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong gần 11 tháng qua
Tin tức 29/05/2022 -  29/05/2022 18:48

Ngày 29/5, cả nước có 890 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong gần 11 tháng qua

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 28/5 đến 16h ngày 29/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 890 ca mắc COVID-19 mới, giảm 224 ca so với ngày trước đó.

Ngày 28/5, cả nước có 1.114 ca mắc COVID-19
Tin tức 28/05/2022 -  28/05/2022 19:55

Ngày 28/5, cả nước có 1.114 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 27/5 đến 16h ngày 28/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.114 ca mắc COVID-19 mới, giảm 125 ca so với ngày trước đó.

Ngày 26/5, cả nước có 1.275 ca mắc COVID-19
Tin tức 26/05/2022 -  26/05/2022 19:47

Ngày 26/5, cả nước có 1.275 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 25/5 đến 16h ngày 26/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.275 ca mắc COVID-19 mới, giảm 69 ca so với ngày trước đó.

Ngày 24/5, cả nước có 1.323 ca mắc COVID-19
Tin tức 24/05/2022 -  24/05/2022 17:49

Ngày 24/5, cả nước có 1.323 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 23/5 đến 16h ngày 24/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.323 ca mắc COVID-19 mới, tăng 143 ca so với ngày trước đó.

Ngày 19/5, cả nước có 1.716 ca mắc COVID-19
Tin tức 19/05/2022 -  19/05/2022 19:22

Ngày 19/5, cả nước có 1.716 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 18/5 đến 16h ngày 19/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.716 ca mắc Covid-19 mới, giảm 115 ca so với ngày trước đó.

Ngày 17/5, cả nước có 1.785 ca mắc COVID-19
Tin tức 17/05/2022 -  17/05/2022 18:09

Ngày 17/5, cả nước có 1.785 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 16/5 đến 16h ngày 17/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.785 ca mắc Covid-19 mới, tăng 237 ca so với ngày trước đó.

Ngày 15/5, cả nước có 1.594 ca mắc COVID-19
Tin tức 15/05/2022 -  15/05/2022 19:51

Ngày 15/5, cả nước có 1.594 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 14/5 đến 16h ngày 15/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.594 ca mắc Covid-19 mới, giảm 301 ca so với ngày trước đó.

Ngày 12/5, cả nước có 3.949 ca mắc COVID-19
Tin tức 12/05/2022 -  12/05/2022 19:11

Ngày 12/5, cả nước có 3.949 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 11/5 đến 16h ngày 12/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.949 ca mắc Covid-19 mới,tăng 1.191 ca so với ngày trước đó.

Ngày 11/5, cả nước có 2.758 ca mắc COVID-19
Tin tức 11/05/2022 -  11/05/2022 17:52

Ngày 11/5, cả nước có 2.758 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 10/5 đến 16h ngày 11/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.758 ca mắc Covid-19 mới, giảm 96 ca so với ngày trước đó.

Ngày 10/5, cả nước có 2.885 ca mắc COVID-19
Tin tức 10/05/2022 -  10/05/2022 18:17

Ngày 10/5, cả nước có 2.885 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 09/5 đến 16h ngày 10/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.885 ca mắc Covid-19 mới, tăng 679 ca so với ngày trước đó.

Ngày 5/5, cả nước có 4.305 ca mắc COVID-19
Tin tức 05/05/2022 -  05/05/2022 18:48

Ngày 5/5, cả nước có 4.305 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 4/5 đến 16h ngày 5/5, trên, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.305 ca mắc Covid-19 mới, tăng 1.217 ca so với ngày trước đó.

Ngày 3/5, cả nước có 2.709 ca mắc COVID-19
Tin tức 03/05/2022 -  03/05/2022 18:01

Ngày 3/5, cả nước có 2.709 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 2/5 đến 16h ngày 3/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.709 ca mắc Covid-19 mới, giảm 413 ca so với ngày trước đó.

Ngày 29/4, cả nước có 6.068 ca mắc COVID-19
Tin tức 29/04/2022 -  29/04/2022 18:27

Ngày 29/4, cả nước có 6.068 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 28/4 đến 16h ngày 29/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.068 ca mắc Covid-19 mới,giảm 1.048 ca so với ngày trước đó.

Ngày 28/4, cả nước có 7.116 ca mắc COVID-19
Tin tức 28/04/2022 -  28/04/2022 18:54

Ngày 28/4, cả nước có 7.116 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 27/4 đến 16h ngày 28/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.116 ca mắc Covid-19 mới, giảm 888 ca so với ngày trước đó.

Ngày 21/4, cả nước có 12.029 ca mắc COVID-19
Tin tức 21/04/2022 -  21/04/2022 19:00

Ngày 21/4, cả nước có 12.029 ca mắc COVID-19

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 20/4 đến 16h ngày 21/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.029 ca mắc Covid-19 mới, giảm 1.242 ca so với ngày trước đó.

Ngày 18/4, cả nước có 12.012 ca mắc Covid-19 mới, giảm 2.649 ca so với ngày trước đó
Tin tức 18/04/2022 -  18/04/2022 18:06

Ngày 18/4, cả nước có 12.012 ca mắc Covid-19 mới, giảm 2.649 ca so với ngày trước đó

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 17/4 đến 16h ngày 18/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.012 ca mắc Covid-19, giảm 2.649 ca so với ngày trước đó.

Ngày 14/4, cả nước có hơn 23.012 ca mắc Covid-19 mới, giảm 1.611 ca so với ngày trước đó
Tin tức 14/04/2022 -  14/04/2022 18:02

Ngày 14/4, cả nước có hơn 23.012 ca mắc Covid-19 mới, giảm 1.611 ca so với ngày trước đó

(VOVTV) - Tính từ 16h ngày 13/4 đến 16h ngày 14/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.012 ca mắc Covid-19, giảm 1.611 ca so với ngày trước đó.

Ngày 11/4, cả nước có hơn 23.184 ca mắc mới, giảm hơn 5.100 ca so với hôm qua
Tin tức 11/04/2022 -  11/04/2022 21:35

Ngày 11/4, cả nước có hơn 23.184 ca mắc mới, giảm hơn 5.100 ca so với hôm qua

(VOVTV) - Từ 16h ngày 10/4 đến 16h ngày 11/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.184 ca nhiễm mới, giảm hơn 5.100 ca so với hôm qua.