Tag: Bùi Hồng Trung

Đà Nẵng: Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Đà Nẵng: Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

17/01/2023 -  17/01/2023 16:57

(VOVTV) - Ngày 17/1, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Hồng Trung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông - Vận tải giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải thành phố Đà Nẵng.