Tin tức

Bộ Y tế đề nghị tiếp tục thanh toán bảo hiểm y tế với máy đặt, máy mượn

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội (BHXH) hướng dẫn tiếp tục thanh toán Bảo hiểm y tế (BHYT) với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy đặt, máy mượn.

24/05/2022 08:40

Trong công văn gửi BHXH Việt Nam về thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hoá chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy, Bộ Y tế đề nghị BHXH ra văn bản hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hoá chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu. Thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hoá chất.

Đồng thời, công văn bãi bỏ nội dung "sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm nhiệm cung cấp máy" tại khoản 3 công văn số 2009/BYT-KH-TC ngày 12/4/2018 gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hoá chất đặt.

Bộ Y tế đề nghị tiếp tục thanh toán bảo hiểm y tế với máy đặt, máy mượn - Ảnh 1.

Bộ Y tế đề nghị BHXH tiếp tục thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn. Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Ngày 9/5, Bộ Y tế bãi bỏ công văn 2009 ban hành ngày 12/4/2018 trong thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy đặt. Từ quyết định này, BHXH Việt Nam đề nghị các địa phương dừng thanh toán BHYT dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy đặt. Đề nghị lập tức gây xôn xao dư luận.

Thậm chí, có địa phương còn ra công văn khẩn nêu những khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí, xét nghiệm cho bệnh nhân liên quan tới đề nghị của BHXH.

Trước thực tế trên, BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Y tế có ý kiến về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do các công ty trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo hợp đồng.

Ý kiến của bạn