Tin tức

Bộ trưởng Nội vụ: 3 năm giảm biên chế, tiết kiệm ngân sách hơn 25.600 tỷ đồng

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ năm 2019 đến nay, việc giảm biên chế công chức, viên chức cả nước giúp ngân sách tiết kiệm hơn 25.600 tỷ đồng.

04/11/2022 15:59

Tại phiên chất vấn chiều 4/11, đại biểu Tao Văn Giót (đoàn Lai Châu) đề nghị Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong giai đoạn vừa qua, việc tinh giảm biên chế có tác động thế nào đến việc thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức?

bo-truong-noi-vu-15190806.jpeg

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn chiều 4/11

Trả lời câu hỏi của đại biểu Giót, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, vừa qua, cả hệ thống đã sắp xếp bộ máy, cơ cấu lại, giảm đơn vị hành chính cấp huyện, xã; giảm một loạt đơn vị sự nghiệp, giảm biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách...

Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ mục đích là cải cách hệ thống bộ máy, cải cách đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Việc này tác động lớn để có nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương, tăng lương.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, giai đoạn 2019 - 2021, ngân sách Nhà nước đã tiết kiệm hơn 25.600 tỷ đồng, nguồn này được đưa vào cải cách tiền lương.

"Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế tác động rất rõ, tạo ra nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói, cho biết tới đây tiếp tục việc này để có nguồn lực cải thiện đời sống người lao động khu vực công.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn đánh giá, việc giảm trên 10,1% biên chế công chức và 11,67% biên chế viên chức thời gian qua là nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị nhưng vẫn có tình trạng cào bằng, giảm cơ học.

"Bước đầu thực hiện thì phải làm cơ học, giao cho các cơ quan địa phương là 10%, nhưng cũng là căn cứ để điều chỉnh trong thời gian tới, cho phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương và từng ngành", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Tinh giảm biên chế thế nào?

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ gửi đại biểu Quốc hội, tính đến 30/9/2022, các Bộ, Ngành Trung ương giảm được 17 tổng cục và tổ chức tương đương, giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc Bộ, giảm 145 Vụ/Ban thuộc tổng cục và thuộc Bộ, giảm được 90% phòng trong Vụ.

Với địa phương, cắt giảm được 7 Sở và 2.159 phòng thuộc Sở và thuộc UBND cấp huyện. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành, địa phương đến nay có 47.744 đơn vị (giảm 7.469, đạt 13,5%).

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn đánh giá, kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy chỉ là bước đầu, chưa bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa cao. Do đó, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.


Ý kiến của bạn