Tag: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Tốc độ phục hồi của thị trường bất động sản vẫn chậm

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Tốc độ phục hồi của thị trường bất động sản vẫn chậm

10/07/2024 -  10/07/2024 17:01

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhận định, dù thị trường bất động sản có dấu hiệu tích cực, chuyển biến, phục hồi nhưng tốc độ phục hồi rất chậm, do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.