Tag: bộ dụng cụ dệt bằng gỗ

Bộ dụng cụ dệt bằng gỗ của Bình Dương trở thành bảo vật quốc gia

Bộ dụng cụ dệt bằng gỗ của Bình Dương trở thành bảo vật quốc gia

23/11/2021 -  23/11/2021 18:34

(VOVTV) - Bộ dụng cụ dệt bằng gỗ được tìm thấy ở Bình Dương là hiện vật tiêu biểu cho một thời đại lịch sử trước và sau Công nguyên, cách ngày nay trên 2.000 năm, được công nhận là bảo vật quốc gia.