Kinh doanh

Bộ Công Thương lấy ý kiến về Thị trường bán buôn điện cạnh tranh

(VOVTV) - Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo Thông tư Quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh để lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Tác giả VOVTV/TTXVN
14/03/2024 11:08

Thông tư này quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và trách nhiệm của các đơn vị tham gia thị trường điện; áp dụng đối với các đơn vị tham gia thị trường điện, gồm: Đơn vị mua buôn điện; Đơn vị phát điện; Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; Đơn vị truyền tải điện; Đơn vị truyền tải điện.

Bộ Công Thương lấy ý kiến về Thị trường bán buôn điện cạnh tranh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Minh Hạnh / VOV TPHCM

Thông tư này thay thế Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 24/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Bộ Công Thương cho hay, các ý kiến đóng góp gửi về: Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) Địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam.

Theo quy định tại Luật Điện lực và Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam được hình thành và phát triển theo các cấp độ: Thị trường phát điện cạnh tranh (cấp độ 1); Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (cấp độ 2); Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (cấp độ 3).

Thực hiện nhiệm vụ được giao, từ ngày 01/7/2012 đến hết năm 2018, Bộ Công Thương đã đưa thị trường phát điện cạnh tranh vào vận hành chính thức và đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào vận hành chính thức từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Việc tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý cũng như hướng dẫn thực hiện sẽ tạo sự minh bạch, cạnh tranh giữa các bên tham gia thị trường, góp phần phát triển thị trường điện Việt Nam bền vững./.

Ý kiến của bạn