Tag: biểu tượng đô thị cổ hội an

Khởi công trùng tu Chùa Cầu - biểu tượng của đô thị cổ Hội An

Khởi công trùng tu Chùa Cầu - biểu tượng của đô thị cổ Hội An

28/12/2022 -  28/12/2022 13:32

(VOVTV) - Sáng 28/12, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã khởi công Dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu. Dự án được thực hiện trong hai năm 2022 và 2023.