Tag: Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Sáp nhập Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Sáp nhập Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

21/07/2022 -  21/07/2022 07:27

(VOVTV) - Chiều 20/7, Bộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ ký kết bàn giao, tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải về UBND thành phố Hải Phòng quản lý.