Tag: bảo vệ thực vật

Quản lý dịch hại tổng hợp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân

Quản lý dịch hại tổng hợp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân

10/11/2020 -  10/11/2020 05:29

(VOVTV) - Khởi điểm từ năm 1992, chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) hỗ trợ đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân. Thông qua chương trình đào tạo giảng viên quản lý dịch hại tổng hợp, các học viên nắm bắt được các nguyên tắc sản xuất nông nghiệp an toàn, giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng hóa chất trên đồng ruộng, nhất là thuốc bảo vệ thực vật.