Tin tức

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

(VOVTV) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai xây dựng tour du lịch “Con đường bộ hành của các Phật tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử” tại Bắc Giang.

Tác giả Hoàng Thao / VOVTV
27/12/2020 10:52

Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai xây dựng Kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản, gắn với xây dựng tour du lịch "Con đường bộ hành của các Phật tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử" tại Bắc Giang.

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Ảnh 1.

Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử. Ảnh: Phong Sơn

Việc này nhằm tiếp tục làm rõ giá trị di sản nổi bật của vùng đất Tây Yên Tử Bắc Giang, tôn vinh giá trị di sản Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và di tích, danh thắng Tây Yên Tử. Góp phần khẳng định vùng đất Bắc Giang là chốn tổ, nơi phát tích và phát triển hưng thịnh của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, là địa bàn kết nối kinh đô Thăng Long với non thiêng Yên Tử.

Đồng thời, tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của quần thể di tích và danh thắng Tây Yên Tử, phát huy hiệu quả đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế về di sản để phát triển KT - XH địa phương; mở ra cơ hội thu hút đầu tư du lịch, nhất là du lịch tâm linh-sinh thái, tạo động lực để du lịch Bắc Giang phát triển đột phá trong tương lai.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang sẽ sưu tầm các tư liệu lịch sử, tôn giáo, tư liệu dân gian, hiện vật… để làm rõ về con đường bộ hành của Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.

Xây dựng gian trưng bày giới thiệu tại Bảo tàng Bắc Giang, chùa Vĩnh Nghiêm và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, quảng bá về con đường bộ hành hoằng dương Phật pháp của các Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử .

Đồng thời, tổ chức thử nghiệm các tour du lịch khám phá, du lịch trải nghiệm con đường bộ hành hoằng dương Phật pháp của các Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; xây dựng phương án liên kết du lịch với các khu, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh.

Thời gian tới, sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương lập hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương) để trình UNESCO ghi danh di sản thể giới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận