Tag: Bảo tàng Cupnoodles Museum

Những Nét Đẹp Vùng Kansai Nhật Bản: Bảo tàng Cupnoodles

Những Nét Đẹp Vùng Kansai Nhật Bản: Bảo tàng Cupnoodles

03/11/2021 -  03/11/2021 20:17

(VOVTV) - Bảo tàng Cupnoodles Museum tại thành phố Ikeda, Osaka là nơi tái hiện lại quá trình hình thành mì ăn liền Nhật Bản.