Tin tức

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở sẽ tăng 30%, từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng.

23/06/2024 10:20

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 20/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết ngày 19/6, Bộ Chính trị đã kết luận về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Lương công chức, viên chức vẫn tính theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó: Hệ số được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP và mức lương cơ sở mới là 2,34 triệu đồng/tháng.

Bảng lương từ 01/7/2024 sẽ như sau:

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 1.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 2.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 3.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 4.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 5.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 6.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 7.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 8.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 9.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 10.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 11.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 12.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 13.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 14.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 15.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 16.

Bảng lương công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 17.

Ý kiến của bạn