Kinh doanh

Ban hành nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

(VOVTV) - Ngày 25/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; ban hành kèm Phụ lục quy trình chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Tác giả Vương Cảnh / VOVTV
27/12/2020 10:50

Nghị định quy định chi tiết đối tượng áp dụng gồm đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng điều kiện để chuyển thành công ty cổ phần được quy định tại Điều 4 Nghị định; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Ban hành nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Điều 4 Nghị định quy định điều kiện để chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các điều kiện, gồm: Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự đảm bảo được chi thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi; còn vốn nhà nước khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị đơn vị sự nghiệp công lập; thuộc danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ. Danh mục này không bao gồm các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành quy định không thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần; có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Nghị định quy định hình thức chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập gồm: giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập, phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ; bán một phần vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc vừa kết hợp bán một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Nghị định quy định chi tiết đối tượng và điều kiện mua cổ phần, đồng tiền thanh toán và phương thức bán cổ phần lần đầu, chi phí thực hiện chuyển đổi và thẩm quyền phê duyệt; xử lý tài chính khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập; xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi; bán cổ phần lần đầu, quản lý sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập, bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và công ty cổ phần; tổ chức thực hiện…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2021. Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Ý kiến của bạn