Nông nghiệp

Bắc Giang trên đà hướng đến một nền nông nghiệp bền vững

Những năm qua, Bắc Giang đã và đang tập trung hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, dựa trên trọng tâm là thúc đẩy chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) áp dụng tiêu chuẩn Vietgap, qua đó trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế của địa phương.

21/10/2020 04:43


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận