Tag: app ghép mặt

App video ghép mặt đòi nhiều quyền hơn mức cần thiết

App video ghép mặt đòi nhiều quyền hơn mức cần thiết

13/08/2021 -  13/08/2021 16:23

App ghép mặt vào video đang tạo ra trào lưu vui vẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, có một số vấn đề người dùng cần lưu ý trước khi cài đặt ứng dụng này.