Tag: ẩn nút không thích

YouTube thử nghiệm khả năng ẩn nút 'không thích'

YouTube thử nghiệm khả năng ẩn nút 'không thích'

01/04/2021 -  01/04/2021 09:52

YouTube vừa thông báo rằng họ đang thử nghiệm một tính năng giúp ẩn lượt không thích (dislike) để ngăn cản những người cố tình không thích video của người sáng tạo và kênh.